Nájdite si prácu cez nás!

Práca je v živote každého z nás veľmi dôležitá. Nie je len zdrojom príjmov, ale zároveň príležitosťou na sebarealizáciu, vzdelávanie a profesionálny aj osobnostný rast. V spoločnosti Temporer si naozaj uvedomujeme hodnotu práce a podporujeme našich zamestnancov v profesionálnom i osobnostnom rozvoji. Ponúkame prácu nielen z domáceho ale aj zahraničného pracovného trhu a prostredníctvom poradenstva vám pomôžeme dosiahnuť vaše ciele v práci i v osobnom živote.

Prečo potrebujete svoju agentúru?

V súčasnosti hrajú personálne agentúry pri hľadaní pracovného miesta dôležitú úlohu. Výhodou pracovnej agentúry je napr. aj fakt, že sa tu sústredia ponuky od viacerých klientov a zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že jedna z ponúkaných pozícií bude vyhovovať práve vám. Naša relatívne mladá personálna agentúra dokáže uspokojiť aj náročnejšie požiadavky našich klientov. Prvý človek, s ktorým prídete z pravidla do kontaktu je náš personálny konzultant. Personálny konzultant zastupuje klienta teda vášho potencionálneho zamestnávateľa. Vystupuje na jednej strane ako hodnotiteľ, na strane druhej pôsobí zároveň v úlohe poradcu. Dokáže vám poradiť, aké sú vaše možnosti na trhu práce, ako môžete napísať, prípadne vylepšiť váš profesijný životopis.

Čo ponúkame?

  • prácu v zahraničí
  • pracovné poradenstvo
  • rýchle jednanie