GDPR (General Data Protection Regulation) – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679

Kto sme
TEMPORER s. r. o., Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová, IČO 47113740, DIČ 2023746593, IČ DPH SK2023746593 Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28023/R (ďalej len „Temporer“).
Adresa našej webovej stránky je: https://temporer.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
Prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Temporer zbierame nasledovné údaje:

Kontaktný formulár
E-mailová adresa prijímateľa: info@temporer.sk
Vyplnením a následným odoslaním kontaktného formulára na webovej stránke https://temporer.sk/hladam-pracu/ zbierame nasledujúce údaje:
Meno a priezvisko – je povinné textové pole, kde sa zapisuje prvý osobný údaj;
E-mail – je povinné textové pole, kde sa zapisuje e-mail dotknutej osoby;
Telefón – je povinné textové pole, kde sa zapisuje číselný údaj ako telefónne číslo;
Vyberte pozíciu – je povinné výberové pole pracovnej pozície;
Možný nástup – je povinné výberové pole pre možný čas nástupu do zamestnania;
Životopis – je pole (ďalej len „CV“), kde sa vkladá súbor (napr. prípony PDF, DOC, DOCX a iné textové súbory), ktorý sa odošle ako príloha e-mailu kontaktného formulára;
Doklad totožnosti – rovnaké správanie ako pri CV. Ide o cestovný pas alebo OP, musíme upozorniť, na archiváciu dokladov, ktoré by sa nemali skenovať, ak sa tak deje, treba mať ich kópie uzamknuté v trezore podľa zákona;
Doklad o vzdelaní – rovnaké správanie ako pri CV;
Doplňujúce informácie – je nepovinné textové pole, kde sa môže zanechať odkaz pre prijímateľa.
Poskytnuté údaje zbierame za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca.

Referencie – komentáre
Na webovej stránke v časti Referencie sa môže nachádzať obsah (napr. obrázky, články a podobne) vložený z iných webových stránok. Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Za účelom vytvárania, šírenia dobrého mena spoločnosti Temporer zobrazujeme recenzie vložené z webovej služby Facebook v rozsahu – vaša profilová fotografia, meno a priezvisko spolu s obsahom vášho komentára. Zásady ochrany osobných údajov služby Facebbok nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Súbory cookie
Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu.

Ako dlho uchovávame vaše údaje
Vaše osobné údaje uchovávame na dobu určitú v trvaní 3 roky, odo dňa zaradenia dát do personálnej databázy, alebo po dobu, kým sa nerozhodnete pre vymazanie vašich osobných údajov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi
Nad svojimi údajmi máte nasledujúce práva: (a) právo na prístup, (b) právo na opravu, (c) právo na vymazanie, (d) právo na obmedzenie spracovania, (e) právo namietať proti spracovaniu, (f)právo na prenos údajov, (g) právo sťažovať sa dozornému orgánu, (h) právo odobrať súhlas.

Kam posielame vaše údaje
S vašimi osobnými údajmi narábajú zamestnanci spoločnosti Temporer za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca.

Ako chránime vaše údaje
Ochrana osobných údajov sa riadi podľa GDPR tretích strán, spoločnosti WebSupport, od ktorej využívame služby webhostingu. Viac informácií nájdete na https://www.websupport.sk/obchodne-podmienky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@temporer.sk.